User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Software Downloads

ΥΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2015-2016

Τελευταία Ενημέρωση: 4-10-2015

Επιλεγμένο Ελεύθερο Εκπαιδευτικό Λογισμικό:

Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία & Μαθηματικά

ΦΥΣΙΚΗ:

 • PhET Colorado Interactive Simulations in HTML5 (οι προσομοιώσεις λειτουργούν σε PC, laptops & φορητές συσκευές)
 • PhET Colorado Offline Website Installer (τοπική εγκατάσταση προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων σε PC και laptops με Λειτουργικά Συστήματα: Windows, MAC OS X & Linux).
 • Προσομοιώσεις Σιτσανλή Ηλία http://www.seilias.grΤα αρχεία λειτουργούν με adobe flash player plugin (επέκταση αρχείων .swf) που ΔΕΝ υποστηρίζεται πλέον από σύγχρονους περιηγητές ιστοσελίδων (Δείτε παρακάτω "Τεχνικά Θέματα").

Τεχνικά Θέματα:

1. Για να τρέξετε προσομοιώσεις που είναι σε JAVA (αρχεία με επέκταση .jar) σε PC ή Laptop, εγκαταστήσετε το Java SE Development Kit 8 ώστε να ανοίγετε με αυτό κάθε αρχείο .jar που κατεβάζετε στο PC ή το Laptop σας.

2. Για να τρέξετε προσομοιώσεις που είναι σε Flash (αρχεία με επέκταση .swf) σε PC ή Laptop, εγκαταστήσετε το GOM Media Player (ή άλλο media player) ώστε να ανοίγετε με αυτό κάθε αρχείο .swf που κατεβάζετε στο PC ή το Laptop σας. 

Σημείωση:

οι νεώτερες εκδόσεις των περιηγητών ιστοσελίδων (π.χ. Chrome vs. 45.xxx) ΔΕΝ υποστηρίζουν java και swf add-ons
Γενικά στις φορητές συσκευές λειτουργούν μόνο τα HTML5 αρχεία προσομοιώσεων (εκτός και αν η φορητή συσκευή σας υποστηρίζει κατάλληλες apps).

e-yliko Φυσικής: http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPhysics.aspx

 • Φως (237Mb): βασικές έννοιες γεωμετρικής και κβαντικής οπτικής (π.χ. εκπομπή και απορρόφηση φωτονίων, ακτίνες Χ και Laser, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο κ.ά.). Επιπλέον μελετώνται θέματα Βιολογίας (λειτουργία ματιού, φωτοσύνθεση), ένα γενικό θέμα για τη φωτογραφική μηχανή κ.ά.
 • Ενέργεια (367Mb): δραστηριότητες διάρκειας 47 ωρών στη διδασκαλία της Ενέργειας (24 διδακτικές ώρες Γυμνάσιο και 23 Λύκειο). Περιλαμβάνονται προσομοιώσεις, μικρόκοσμοι, μαθηματικά μοντέλα, γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα, ιστοσελίδες, εικονικά εργαστήρια, φωτογραφίες και video. Το έντυπο συνοδευτικό υλικό: Βιβλίο του Μαθητή με 30 φύλλα εργασίας και Βιβλίο του Καθηγητή με προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων, συνοδευόμενα με τους διδακτικούς στόχους και οδηγίες για κάθε δραστηριότητα. Επίσης παρέχονται τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και ενεργοποίηση εκτελέσιμων αρχείων, οδηγίες για τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται κ.λ.π.
 • Ταλαντώσεις (66Mb): 13 εκπαιδευτικά σενάρια στις ταλαντώσεις. (Β' και Γ' Λυκείου).
 • Στοιχειώδη Σωμάτια: Λογισμικό και παρουσιάσεις για τα στοιχειώδη σωμάτια.
 • Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον - Σ.Ε.Π.: περιλαμβάνει το "Εργαστήριο Θερμότητας", το "Εργαστήριο Θερμοδυναμικής" και μια επιλεγμένη σειρά πολυμέσων σχετικών με την τεχνολογία και καθημερινές εφαρμογές.
 • ElectricField/Ideal Gas: Προσομοίωση Ηλεκτροστατικού πεδίου - Ιδανικού αερίου.
 • Physion: 2D Physics simulation software
 • Modellus 4.5: Η παλιότερη έκδοση του Modellus GR για Windows και Linux.
 • Modellus X: Η πρόσφατη έκδοση του Modellus GR για Windows, Linux και Mac.
 • Step: Eλεύθερο λογισμικό δημιουργίας προσομοιώσεων φυσικής.
 • Open Source Physic-Tracker: Video Analysis & Modeling Tool.

ΧΗΜΕΙΑ:

e-yliko Χημείας: http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppChem.aspx?a=1

 • Χημικοί Υπολογισμοί Α (40Mb): για την κατανόηση αφηρημένων εννοιών και νόμων της χημείας, στην επίλυση προβλημάτων και στην κατανόηση της σημασίας τους σε καθημερινά προβλήματα.
 • Χημικοί Υπολογισμοί Β (37Mb): Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με κεντρικό άξονα τους χημικούς υπολογισμούς το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες για τα παρακάτω θέματα: Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών, Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w, Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/v, Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v, Επίδραση της θερμοκρασίας στη διαλυτότητα, της σακχαρόζης στο νερό, Νόμοι αερίων: Νόμος Boyle, Νόμοι αερίων: Νόμος του Gay Lussac, Νόμοι αερίων: Συνδυαστική εξίσωση αερίων, Νόμοι αερίων: Καταστατική εξίσωση αερίων, Αραίωση και ανάμιξη διαλυμάτων ισχυρών ηλεκτρολυτών, Η ραδιοχρονολόγηση με 14C, Σύνθεση και προσδιορισμός του pH διαλυμάτων αλάτων, Ρυθμιστικά διαλύματα, Ογκομέτρηση, Οξυμετρία – Αλκαλιμετρία.
 • Άνθρακας Α (107Mb): Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη σεναρίωνμε βάση το στοιχείο και τις χημικές ενώσεις του άνθρακα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση των διδασκόμενων εννοιών με φαινόμενα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής, τα προβλήματα του περιβάλλοντος και τις εφαρμογές τους.
 • Άνθρακας Β (85Mb): ∆ιοξείδιο του άνθρακα, ανθρακικά άλατα και κονιάµατα, Φυσικοί και τεχνητοί άνθρακες, Υδρογονάνθρακες, Φυσικές ιδιότητες υδρογονανθράκων, Καύση υδρογονανθράκων, Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, Καύσιµα, καυσαέρια και ρύπανση της ατµόσφαιρας, Η θερµοκρασία στην επιφάνεια των πλανητών, Πετροχηµεία, πολυµερισµός και πλαστικά, Πολυµερή, Αλκοόλες και ζυµώσεις, Αλκοολούχα ποτά και φυσιολογική δράση της αιθανόλης  Υδατάνθρακες, Πρωτεΐνες, Λιπαρές ουσίες, ∆ιατροφή – ∆ιατροφική Πυραµίδα, Το διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, Είδη δεσµών και µορφές του άνθρακα, Χαρακτηριστικές οµάδες οργανικών ενώσεων, Ισοµέρεια υδρογονανθράκων, Καύσιµα – Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, Εκτίµηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης, Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της  στον άνθρωπο. Αλκοτέστ, Σχέση πυκνότητας και περιεκτικότητας σε αιθανόλη  αλκοολούχων διαλυµάτων, Αµινοξέα και πεπτίδια, Εναντιοµέρεια, Επίδραση θερμο-κρασίας στη διαλυτότητα της σακχαρόζης στο νερό, Η ραδιοχρονολόγηση με 14C.
 • ChemLab: Εικονικό εργαστήριο Χημείας.
 • Chem Collective: Εικονικό εργαστήριο Χημείας (web application).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

e-υλικό Μαθηματικών:http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppMath.aspx?a=1

ΒΙΟΛΟΓΙΑ:

e-υλικό Βιολογίας: http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppBiol.aspx?a=1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:

e-υλικό Πληροφορικής: http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPliroforiki.aspx?a=1

 • ARDUINO: υπολογιστική πλατφόρμα βασισμένη σε μια απλή μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους, και η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη C++  με κάποιες μετατροπές). Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider.
  Ένα παράδειγμα: https://www.youtube.com/watch?v=U2fUvCFNyI0
 • Πολυμέσα (250Mb): η προσομοίωση βασίζεται στην ιδέα της παραγωγής μιας εφαρμογής πολυμέσων από το Τμήμα Ανάπτυξης μιας εικονικής εταιρείας ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων. Στόχος της προσομοίωσης είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια γενικότερη αντίληψη της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής (φάσεις: απόφαση-ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, αξιολόγηση), να μάθουν να εξειδικεύονται σε έναν τομέα μέσα από επικοινωνία και συνεργασία.
 • Gimp: Λογισμικό επεξεργασίας Φωτογραφίας 
 • Linkscapeopen-source vector graphics editor similar to Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand, or Xara X. What sets Inkscape apart is its use of Scalable Vector Graphics (SVG), an open XML-based W3C standard, as the native format.

Software Αντιμετώπισης Προβλημάτων Υλικού

Λογισμικό (προτεινόμενοι ιστότοποι μεταφόρτωσης 30-9-2015):

Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Δείτε και Young Developer - Visual Programming Software Tools

Alice Logo   

 Διερμηνευτής ΓΛΩΣΣΑΣ

Snap!  Snap! Hide Everything - ελληνικά 

Management:

Διαθεματικά:

 • Επαναληπτικές Διαδικασίες (260Mb): σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων με δραστηριότητες, όπου βασικό θέμα είναι η έννοια της «επανάληψης»στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και την πληροφορική, εστιάζοντας όμως ιδιαίτερα στα fractals και τις ιδιότητες τους.
 • Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί: (150Mb) η προσέγγιση των γεωμετρικών μετασχηματισμών μέσα από την αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας και προγραμματισμού.
 • Ιπτάμενες Μηχανές

Λογισμικό γενικής χρήσης: