User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Τουριστική Οικονομία

Β' ΕΠΑ.Λ. - Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2013-2014

Εκπαιδευτικός Πάσχου Κωνσταντίνα (Φυσικός, Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Εκφωνήσεις Εργασιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Homeworks (HW) και Classworks (CW)

 • HW_1: Συγκρίνετε την τουριστική πολιτική 2 χωρών της επιλογής σας (ατομική homework)
 • HW_2: Για την προετοιμασία εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΒΥ σε ξενοδοχείο:

α) προτείνετε ξενοδοχείο και αναφέρετε τα δικά σας κριτήρια για την επιλογή του και
β) Προετοιμάστε ένα ερωτηματολόγιο για συνέντευξη σε στέλεχος του ξενοδοχείου αυτού (ατομική ή ομαδική homework).

3.1) Ποιές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών σχετίζονται με την τουριστική δαπάνη;
3.2) Πώς συνδέεται η τουριστική δαπάνη (κατανάλωση) με τους Εθνικούς Λογαριασμούς;
3.3) Ποια είναι η επίδραση του τουρισμού στην απασχόληση;
3.4) Ποια είναι η επίδραση του τουρισμού στα φορολογικά έσοδα;
3.5) Ποιες είναι οι κύριες εισροές από τον Πρωτογενή και Δευτερογενή τομέα στην παραγωγική διαδικασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων;

 • HW_4: Απαντήσεις ερωτήσεων Βιβλίου: 5ο Κεφάλαιο
 • CW_1: Κεφ. 3.3: Δημιουργήστε άσκηση αντιστοίχισης με τα 13 τουριστικά κίνητρα (ομαδική)
 • CW_2: Κεφ. 3.4: Επιλέξτε μια τοποθεσία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και συμπληρώστε με τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας αυτής το Διάγραμμα 3-3 του βιβλίου σας (ομαδική)
 • CW_3: Σχολιάστε το απόσπασμα από το άρθρο "Ο τουρισμός παράγει περίπου το 16% του ΑΕΠ" 3.1 Σε τι πλεονεκτεί ο Ελληνικός τουρισμός;
  3.2 Σε τι υστερεί ο Ελληνικός τουρισμός;
  3.3 Κατά τη γνώμη σας τι θα συνέβαινε εάν η ελληνική κυβέρνηση μείωνε τα δημοσιονομικά μέτρα και αύξανε τις τουριστικές επενδύσεις;

Κεφάλαιο 5ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ:

 • CW_4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ σε doc ή σε pdf
 • CW_4: Παράγοντες τουριστικής ζήτησης: Γιατί πρέπει να τους γνωρίζει η τουριστική επιχείρηση;
 • CW_5: Κόστος Τουριστικής Επιχείρησης - Είδη κόστους, Υπολογισμός και Γραφικές Παραστάσεις