User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ΓΠ - Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

2016-2017

Γ' ΤΑΞΗ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από 5-10-2016

Εκπαιδευτικός: Πάσχου Κωνσταντίνα (Πληροφορικής, Φυσικός & E-MBA)

Διδακτέα ύλη: Από τις σημειώσεις του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» των: Ε. Βραχνού, Ι. Κουρέτα, Π. Μακρυγιάννη και Α. Παραδείση, Τα Κεφάλαια 1 έως 8 του μέρους Α. Τα Κεφάλαια 1 έως 3 και 5 έως 12 (ή εναλλακτικά τα Κεφάλαια 13 έως 20) του μέρους Β.

Η μεταξύ μας επικοινωνία είναι πολύ σημαντική! Επίσης το Gmail χρειάζεται για χρήση λογισμικού κάποιων μαθημάτων ειδικότητας. Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε και άλλο email σας για να έχετε πρόσβαση στα Moodle Games : )

  • Σημείωση: Η διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου περιλαμβάνεται σε e-Quizzes που βρίσκονται στο Moodle: paschouk.mysch.gr/moodle. Οι μαθητές/τριες του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθήνας εισέρχονται με τα usernames & passwords που τους έχουν δοθεί από την εκπαιδευτικό. Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα μπορείτε να στείλετε email με θέμα: "ΓΠ-το επώνυμό σας-Moodle" στην εκπαιδευτικό σας: Πάσχου Κωνσταντίνα, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

e-Books

Λογισμικό

  1. Greenfoot

  2. Eclipse Mars 2 Packages

  3. NetBeans IDE 8.2 Download

  4. AppInventor

VIDEO Tutorials

  1. 28 Greenfoot Video Tutorials. Δείτε και Greenfot Channel

 

Χρήσιμοι Υπερσύνδεσμοι

  1. https://academy.oracle.com/en/solutions-curriculum-full.html

  2. http://okiriostonipologiston.blogspot.gr/2015/11/blog-post.html