User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

F1 in Schools 2015

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Συνοδινού Ευριδίκη (Μηχανολόγος)
Συμμετέχει η εκπαιδευτικός Πάσχου Κωνσταντίνα (Φυσικός, Πληροφορικής & Ε-ΜΒΑ) 

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός F1 in Schools 2015

 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Ξεκίνησαν οι εγγραφές ομάδων για τον διαγωνισμό F1 in Schools Ελλάδος, σχολικής περιόδου 2014 – 2015.Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε την σχετική αίτηση συμμετοχής, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και στη συνέχεια να στείλετε στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Μετά τη δήλωση συμμετοχής τους οι ομάδες παραλαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ: α) Tο ειδικό 3D CAD λογισμικό πρόγραμμα, κατάλληλο για τον Σχεδιασμό του F1 Αυτοκινήτου σε Η/Υ και την Ανάλυση των χαρακτηριστικών του και β) Το ειδικό μπλοκ από ξύλο Balsa, κατάλληλο για την κατασκευή του F1 Αυτοκινήτου.

Το πρόγραμμα “H Formula 1 στα Σχολεία (F1 in Schools)” είναι ένα εκπαιδευτικός διαγωνισμός, ο οποίος ξεκίνησε το 1999 στην Αγγλία και σήμερα υλοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες με την συμμετοχή περισσότεροι από 17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Tο F1 in Schools οδηγεί τους μαθητές, μ’ έναν ιδιαίτερα ευχάριστο και ελκυστικό σ’ αυτούς τρόπο, στην εμπειρική - βιωματική απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, Νέων Τεχνολογιών, Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (STEM Education). Επίσης, οδηγεί τους μαθητές στην ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το F1 in Schools περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και κατασκευή από τους μαθητές πραγματικών αντικειμένων, όπως μικρών μοντέλων F1 αυτοκινήτων από ξύλο balsa. Το F1 in Schools προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και την ομαδική προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες με συγκεκριμένες αρμοδιότητες το κάθε μέλος και μυούνται στη φιλοσοφία λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα σχέδιο ενεργειών (actions plan), προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους τους και ενθαρρύνονται να συνεργάζονται με Εκπαιδευτικούς και Ιδιωτικούς φορείς της περιοχής τους. Το F1 in Schools περιλαμβάνει και αγώνες μεταξύ των ομάδων, αρχικά σε Τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο και στη συνέχεια σε Εθνικό, με την νικήτρια ομάδα μαθητών να έχει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 in Schools, που γίνεται κάθε χρόνο. 

Τo πρόγραμμα F1 in Schools περιλαμβάνεται στις καλές πρακτικές (Best Practices) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PATHWAY για την ενίσχυση του μοντέλου διερευνητικής μάθησης στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σ’ όλη την Ευρώπη.

Επίσης, το πρόγραμμα F1 in Schools περιλαμβάνεται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έργου InspiringScienceEducation

Το πρόγραμμα “H Formula 1 στα Σχολεία (F1 in Schools)”, δίνει μια ευκαιρία για: 

 1. Nα αξιοποιηθούν διεθνές πρακτικές και να ενθαρρύνει την καινοτομία στο σχολείο. 
 2. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 
 3. Την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών, την ενθάρρυνση της μαθητική πρωτοβουλίας, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών. 

 Θεματικοί άξονες που προσεγγίζονται με το πρόγραμμα “H Formula 1 στα Σχολεία (F1 inSchools)”: 

 Α. Προσωπική Ανάπτυξη & Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής 

 • Ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη αποφάσεων. 

Στο πρόγραμμα F1 in Schools οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες εργασίας με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες ο καθένας. 

 • Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις προσωπικές, κοινωνικές και ακαδημαϊκές σχέσεις των μαθητών. 

Το πρόγραμμα F1 in Schools προετοιμάζει τους μαθητές στην επίλυση ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο. 

 • Σύγχρονες μορφές της πληροφορίας και επικοινωνίας. 

Στο πρόγραμμα F1 in Schools οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για να σχεδιάσουν και κατασκευάσουν ένα λειτουργικό προϊόν από τον πραγματικό κόσμο (Μοντέλου Formula 1 από ξύλο balsa). 

Β. Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα 

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας. 

Στο πρόγραμμα F1 in Schools οι μαθητές δημιουργούν ομάδα εργασίας, η οποία έχει την δομή μιας επιχείρησης, αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, που συνδέονται με την δημιουργικότητα και καινοτομία, συνδέονται με τον κόσμο της εργασίας και συνεργάζονται με τοπικές επιχειρήσεις. 

 • Δομή και Οργάνωση Επιχειρήσεων. 

Στο πρόγραμμα F1 in Schools οι μαθητές αναπτύσσουν την δική τους εικονική επιχείρηση και μαθαίνουν να βελτιώνουν συνεχώς την οργάνωση και διοίκηση της ομάδας τους, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. 

Παιδαγωγικοί Στόχοι που ικανοποιούνται με το πρόγραμμα “H Formula 1 στα Σχολεία (F1 inSchools)”: 

To πρόγραμμα F1 in Schools οδηγεί τους μαθητές στην εμπειρική – βιωματική απόκτηση βασικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Με το πρόγραμμα F1 in Schools, μέσα από τον σχεδιασμό και την κατασκευή μικρών μοντέλων αγωνιστικών F1 αυτοκινήτων από ξύλο balsa, οι μαθητές εκπαιδεύονται, με τον πιο διασκεδαστικό γι’ αυτούς τρόπο, πάνω σε πεδία που συνδέονται με τα αναλυτικά προγράμματα: 

 • Φυσικής και διαφόρων εφαρμογών της,
 • Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Μηχανικών Κατασκευών,
 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

 Παράλληλα, κατανοούν έννοιες όπως: 

 • η Αεροδυναμική Αντικειμένων,
 • ο Σχεδιασμός και η Παραγωγή Βιομηχανικών Προϊόντων,
 • η Μηχανική των Υλικών,
 • η Ανάλυση Αποτελεσμάτων,
 • οι Δοκιμές Ελέγχου.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι οι μαθητές μαθαίνουν: 

 • να αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας μεταξύ τους,
 • να λειτουργούν ως ομάδα,
 • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν business plan
 • να διαχειρίζονται έργα,
 • να γνωρίζουν το marketing και την προώθηση προϊόντων, καθώς και
 • την ιδέα του Επιχειρείν,
 • να αντιλαμβάνονται την έννοια της χορηγίας, επικοινωνίας,
 • να συνεργάζονται με ΑΕΙ και ΤΕΙ της περιοχής τους, καθώς και
 • να συνεργάζονται με διάφορους φορείς της περιοχής τους από τον επιχειρηματικό και βιομηχανικό χώρο. 

Το πρόγραμμα F1 in Schools μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα. Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος F1 in Schools, αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου για την εφαρμογή δραστηριοτήτων προσωπικής ανάπτυξης, καλλιέργειας δεξιοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης, οι οποίες υλοποιούνται μέσα στο χώρο της σχολικής μονάδας. Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος προβλέπεται να πραγματοποιούνται διεπιστημονικές - βιωματικές δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές εξοικειώνονται με επιχειρηματικές έννοιες και αναπτύσσουν σχετικές ικανότητες που συνδέονται με την δημιουργικότητα και την καινοτομία. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων συνδέεται με τη συμμετοχή των μαθητών σε διάφορες ομάδες εργασίας (όπως: σχεδιασμού προϊόντος, κατασκευής προϊόντος, επικοινωνίας και marketing, προώθησης προϊόντος, αγώνων). Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν οι σχολικές βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια Πληροφορικής ως χώροι εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με εκδηλώσεις (όπως: αγώνες πρωταθλήματος αρχικά σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια σε παγκόσμιο επίπεδο), στις οποίες οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ομάδων τους, γεγονός που παρέχει επιπλέον κίνητρα για την ενεργό συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να απευθύνονται στο σύνολο της τοπικής μαθητικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, καθώς και με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).    

 Πεδία Σύνδεσης με τα Προγράμματα Σπουδών των Αντίστοιχων Γνωστικών Αντικειμένων 

-   Πεδία Σύνδεσης με Αναλυτικά Προγράμματα:   

 • Φυσική: Κίνηση – Δύναμη. Επίδραση των Δυνάμεων στην Ταχύτητα ενός σώματος που βρίσκεται σε Κίνηση.
 • Φυσική: Έργο – Ενέργεια – Θερμότητα. Μετασχηματισμός Θερμότητας σε Κινητική Ενέργεια. 
 • Φυσική: Νόμος Ιδανικών Αερίων. Η αλλαγή της θερμοκρασίας ενός αερίου επηρεάζει την ταχύτητα των μορίων του. 
 • Μαθηματικά: Ανάλυση & Υπολογισμός Δεδομένων Ταχύτητας. 
 • Τεχνολογία: Εισαγωγή και Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
 • Κοινωνία – Οικονομία – Πολιτισμός: Ομαδοσυνεργασία, Ανάδειξη Ταλέντων, Νεανική Επιχειρηματικότητα. 

- Το πρόγραμμα F1 in Schools συνδέει την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την επίλυση ανοιχτών προβλημάτων από τον “Πραγματικό Κόσμο” και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας. Οι μαθητές μπαίνουν στην φιλοσοφία λειτουργίας των επιχειρήσεων και μαθαίνουν να λειτουργούν πάνω στα όρια της καλύτερης απόδοσής τους και να βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. 

- Το πρόγραμμα F1 in Schools οδηγεί τους μαθητές στην εμπειρική – βιωματική απόκτηση βασικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων (προσωπικών, κοινωνικών, επαγγελματικών). 

- Αναμενόμενα Οφέλη: Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το σχολείο μέσα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που καθιστούν τη μάθηση ευχάριστη και ελκυστική. Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται με άλλους φορείς από τον Εκπαιδευτικό, Επιχειρηματικό και Βιομηχανικό χώρο. Ενθαρρύνει τους μαθητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στο τομέα των νέων τεχνολογιών και επιστημών.